Pszichiátriai és pszichiátriai rehabilitációs Osztály

19. épület fsz., 1. em. - Térkép

Főorvos: Prof. Dr. Kurimay Tamás osztályvezető főorvos (Önéletrajz)

Telefonszám: 458-4537

Főnővér: Tunyi Tünde

Ágyszám: 90

 

Az osztály tevékenysége, beavatkozások

Osztályunk 2001. óta működik önálló kórházi egységként a minőségbiztosítási és kórházi standardok alapján. Az osztály keretein belül családközpontú pszichiátriai ellátási modellt alkalmazunk, melynek keretében a családokkal való kapcsolattartás a gyógyítási folyamat fontos részét képezi.

Az osztály dolgozói munkacsoportban látják el feladataikat, ennek megfelelően az osztályvezető főorvos, kezelőorvosok, pszichológusok, szociális munkások, gyógytornász, foglalkoztatók, valamint a kezelő-ápoló személyzet a betegek érdekeit szem előtt tartva, egymás munkáját segítve működnek.

Osztályunkon memória klinika (dementia központ) működik, melynek keretében idős emberek szűrését, ellátását és gyógykezelését vállaljuk.

Pszichiátriai, pszichológiai betegségek és krízisállapotok kezelését vállaljuk, így például pszichés krízisek, életvezetési nehézségek, testi és lelki megrázkódtatások utáni állapotok, depresszió és más hangulatzavarok, szorongásos állapotok, ezen belül pánik zavar, továbbá szkizofrénia és más pszichotikus zavarok, szenvedélybetegségek (elsősorban alkoholfüggőség) és evési zavarok esetén.

 

A terhesség alatt és után felmerülő problémáknál (terhességi pszichózis, post partum depresszió) igyekszünk az anya és gyermeke komplex kezelését megoldani a legmodernebb európai modellnek megfelelően. Erre szolgál az Együtt program, melynek keretében részt veszünk pszichológus hallgatók képzésében is.

 

 

Family-watch" technika

A részleg különlegessége a családközpontú megközelítés. Ez azt jelenti, hogy igyekszünk a családtagokkal és a páciensekkel terápiás értelemben a legközelebbi kapcsolatba kerülni.

A családterápiában a szenvedélybetegséggel, vagy táplálkozási zavarral, anorexiával küzdő kamasz gyerekek családon belüli kommunikációját igyekszünk segíteni. Rendszeres beszélgetések, terápiás módszerek segítségével felszínre hozzuk és igyekszünk megoldani azokat a pszichológiai problémákat, melyek valószínűleg hozzájárultak a betegség kialakulásához. Ez a terápia már évek óta nagyon sikeresen működik.

 

Pszichológiai munkacsoport

A pszichológiai munkacsoport keretében dolgozó pszichológusaink feladata a pszichodiagnosztika (pszichiátriai betegségek pszichológiai módszerek segítségével történő felmérése) és neurokognitív (emlékezet, figyelem stb.) állapotfelmérés. A pszichológusok és a szociális foglalkoztató vezetésével kreatív, szabad interaktív és testmozgásos csoportokat tartunk. Az osztályon egyéni pszichoterápiás módszereket is alkalmazunk, így szupportív terápiát, relaxációs és meditációs eljárásokat, analitikusan orientált hosszú terápiát, dinamikus fókuszált rövidterápiát, személyközpontú pszichoterápiát. A pszichiátriai osztály profiljának megfelelően családterápiák igénybe vételére is lehetőség van.

A betegek foglalkoztatására továbbá munkaterápiás elfoglaltságot is tudunk biztosítani.

 

Szociális munka

A szociális munka célja, hogy megelőzze, enyhítse és megakadályozza az egyének, családok, csoportok, közösségek nélkülözését és szenvedését. A szociális munkás felelőssége, hogy megfelelő szolgáltatásokat nyújtson, a szociális problémákat megelőzze és kezelje. A szociális munkának kórházi keretek között - pszichiátriai osztályon a klinikai szociális munkának - elsődleges feladata a szociális és szomatikus állapot harmóniájának helyreállítására törekedni. A munka probléma- orientált, elsősorban az egyénre helyezi a hangsúlyt ( individuális segítségnyújtás), de a környezet (család, szociális kapcsolatok) figyelembe vételével.

A szociális munkás szaktudásával segíti a beteget és hozzátartozóit abban, hogy a beteggel kapcsolatos,- állapotának megfelelő- szolgáltatásokat megismerjék és ennek birtokában tudjanak gondoskodni családtagjukról (amennyiben ezt kérik).

 

Az osztály és munkatársai magyar és nemzetközi tudományos és kutató munkákban, munkacsoportokban vesznek részt.

 

Szocioterápia

Szocioterápiás csoportoknál négyféle technikát (képzőművészet, mozgás, zene, encounter) egymásra építve alkalmazunk. Ezek a csoport helyzetek nem annyira az értelmezést, mint inkább a jelenségek megragadását és megfogalmazhatóságát célozzák. Tematikus felépítettségével elemző úton vezeti végig a csoporttagokat, amiben nyilvánvalóvá válhat a résztvevők számára, hogy semmilyen megnyilvánulás nem véletlenszerű, és a lelki összefüggéseknek több rétege is létezik egy adott pillanatban. A csoporttagok egymás számára mintaként nyújtják a problémák megfogalmazhatóságát. A bemutatott tematika közös jellemzője az, hogy az önismereti építkezést figyelembe véve mindig az egyéni gyakorlatoktól halad a csoportos gyakorlatok felé. Az egyes technikák csak eszközök és stimuláló szerek az érvények megfogalmazásához, a csoporttagok olyan közösséggé szerveződéséhez, amiben a közösen kialakított kultúra teremtő ereje érződik, és egyénileg tisztázottabb viszonyrendszer alakulhat ki az egyén és a közösség, a közösség és a társadalom között. Az osztályon heti rendszerességgel életmód csoportot tartunk, melyen torna és az egészséges táplálkozásról beszélgetünk, esetenként kórházi dietetikus bevonásával.

 

Terápiás Pszichodráma Műhely

A foglalkozások a páciensek önismeretét segítik, mellyel a gyógyszeres terápia mellett aktívan hozzájárulhatnak gyógyulásukhoz.

A foglalkozások, játékok menete a pszichodráma szabályai alapján dramatikus módszerrel történik.

 

Munkaterápia

Az osztályon kezelt illetve a már otthonukba bocsátott páciensek részére . A munkaterápia egy olyan rehabilitációs tevékenység, amely segíti a betegek társadalomba való reintegrációját.

 

Az ápolók a kompetenciakörüknek és az ápolási protokolloknak megfelelően végzik munkájukat. Részt vesznek az ápolók képzésében, továbbképzésében.

 

Osztályunk felújítása 2006 márciusában fejeződött be. Az átalakítás, felújítás során komfortos kórtermek kialakítására is sor került, valamint mozgáskorlátozottak ellátása is lehetővé vált.

Osztályunkon külön női és férfi kórtermek működnek. A betegek elhelyezése 2-10 ágyas kórtermekben történik.

Az osztály orvosai
Orvos neve Munkakör Épület Mellék*
Prof. Dr. Kurimay Tamás osztályvezető főorvos 19. 5064
Dr. Hegedüs Éva osztályvezető helyettes 19. 4257
Dávidné Dr. Cseik Éva szakorvos 19. 4283
Dr. Balatoni Krisztián szakorvos 19. 4289
Dr. Hegedűs Éva szakorvos 19. 4289
Dr. Kecskés István szakorvos 19. 4283
Dr. Kocsis Mónika szakorvos 19. 4276
Dr. Mester Amanda szakorvos 19. 4283
Dr. Molnár Rita szakorvos 19. 4283
Dr. Pelikán Anett szakorvos 19. 4282
Dr. Arányi Viktória orvos 19. 4276
Dr. Csóra Antónia orvos 19. 4283
Dr. Kósik-Csorba Gabriella orvos 19. 4282
Dr. Kovács Petra orvos 19. 4282
Dr. Sörös Petra orvos 19. 4276
Dr. Tóth Emese orvos 19. 4282

* A Szent János Kórház központi száma: 458-4500. A negyvenöttel, illetve a negyvenhattal kezdődő  mellékek 458- előtaggal budapesti telefonszámként közvetlenül hívhatóak. Pl. 458-4517.

Betegfelvétel rendje

Az osztály a nap 24 órájában lát el területi felvételt. Az osztályon belül külön részlegek működnek a betegség fokától függően.

Pszichoterápiásan orientált külön részleg működik az osztály keretén belül.

Ellátási terület

Budapest 01.ker., Budapest 02.ker., Budapest 12.ker., Budajenő, Budakeszi, Nagykovácsi, Páty, Perbál, Remeteszőlős, Solymár, Telki, Tinnye, Tök, Üröm, Zsámbék

Oktatási és tudományos tevékenység

Az osztály és munkatársai magyar és nemzetközi tudományos és kutató munkákban, munkacsoportokban vesznek részt.

Mind ápolási, orvosi, pszichológiai és szociális munka vonalon járnak az osztályra hallgatók, akik itt töltik gyakorlati idejüket. A medikus oktatás területén együttműködés folyik a Semmelweis Egyetemmel. Magyar diákokon kívül angol nyelvű hallgatókat is fogad az osztály. Hasonló kapcsolat van a Pázmány Péter Egyetemmel, az ELTE-vel, a Budapesti Műszaki Egyetemmel, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai Intézetével. Posztgraduális képzésben, PhD kutatási tevékenységben is érintett az osztály. Továbbá kiterjedt oktatási és tudományos tevékenységet végzünk, részt veszünk orvostanhallgatók graduális és posztgraduális képzésében, nővérek továbbképzésében.

 

Dr. Kurimay Tamás a Magyar Pszichiátriai Társaság megválasztott leendő elnöke, s ugyanakkor a Pszichiátriai Világszövetég Családkutatás és Intervenciós Szekciójának is az elnöke. Kórházon kívüli fő tevékenysége az Európai Unió Lelki Egészség és Jólét Paktuma kormányzati munkájának segítése.

Tunyi Tünde főnővér egyben a Magyar Ápolási Egyesület alelnöke és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Pszichiátriai Tagozatának országos vezetője is.

Alapítványok

Gyermekért és Családért Alapítvány

Adószám: 1811301-1-41

Ennek keretében működik a Budapesti Családterápiás Kiképző Intézet (BUCSAKI).

 

Spiritusz Alapítvány

Adószám: 18182893-1-10

Az osztály története

A Szent János Kórház Ideg-elme osztálya 1908-ban a régi János Kórházban kezdte meg működését. Jelenlegi telephelyén 1911 decembere óta működik. A „H" alaprajzú épületet a nem sokkal korábban épült Balassa utcai egyetemi klinika mintájára alakították ki. Azért a nagyfokú hasonlóság a két épület között, mert tervezőik azonosak voltak.

Az osztály első vezetője dr. Hudevernig Károly egyetemi magántanár volt. A paralysis patogenezisével, az alkoholos kórképek és az endokrin pszichoszindrómák mellett az I. világháború utáni fokozottabb kábítószer-fogyasztás következményeivel is foglalkozott.1927-től dr. Hudovernig Károly halála után dr. Kluge Endre professzor vette át az osztály vezetését és irányította 1946-ig. Vezetése alatt külön kórtermet alakítottak ki a belgyógyászati, sebészeti, a tuberkolózisos vagy más fertőző betegségben szenvedő ideg- és elmebetegek számára.

1946-tól a neuropszichiátriai osztály működése már korántsem volt zavartalan, élén gyakran váltották az osztályvezetők egymást. Dr. Szinetár, dr. Zádor és dr. Geréb és több alkalommal megbízottként dr. Simon Tibor.1952-ben dr. Simon Tibor osztályvezetői kinevezést kapott és 1977-es nyugdíjba vonulásáig irányította az osztályt. A betegellátó munka mellett jelentősen fejlődött az osztály tudományos kutatói tevékenysége is.

1978-ban dr. Lipcsey Attila kandidátus vette át az osztály irányítását. 1981-ben címzetes egyetemi docensi, majd 1983-ban egyetemi tanári kinevezést kapott. Az osztály legfontosabb tevékenysége ekkor a biológiai-pszichiátria kutatási területén a depressziós kórképek, a skizofreniás megbetegedések és a neurológiai-pszichiátriai határterületek diagnosztikája volt. Alapvető kutatások folytak a Parkinson-betegség terápiás vonatkozásában is. Lipcsey Attila a kórház tudományos igazgatója is volt.

2001-ben az osztályt szétválasztották Neurológiai és Pszichiátriai Osztályra, s utóbbi önálló osztály vezetője dr. Kurimay Tamás lett.

Keresés
Új műszert kaptunk a kockázatbecsléshez
  • Jó állapotban vannak a betegeink
  • Budai Neuropathia Centrumunk egy AGE Reader (AGE olvasó) készüléket kapott.
  • Teli tálca
  • Szent János Kórház gyermek részlegének kertje
  • Történelmi épületegyüttes a gyógyítás szolgálatában – a Szent János Kórház
  • Év onkológusa 2016
Orvosi szótár
Kórházunkról