Észak-Közép-budai Centrum,

Új Szent János Kórház és Szakrendelő

Központi címünk:

1125 Budapest, Diós árok 1-3.

Tel.: 06 1 458 4500

Fax: 06 1 458 4656

NEUROLÓGIAI OSZTÁLY - STROKE CENTRUM

19. ÉPÜLETt FÖLDSZINT ÉS EMELET

Osztályvezető: Dr. Folyovich András Ph.D. osztályvezető főorvos

Főnővér: Dr. Székácsné Herczeg Magdolna

Ápolási koordinátor: Köles Borbála

Osztályiroda telefon: 458-45-34

Szakrendelés (előjegyzés): 458-45-18, ill. 458-45-00/5066

Ágyszám: 55, benne 6 szubintenzív ágy

Interaktív online web konferencia keretein belül került megrendezésre a stroke-betegek mesterséges táplálásáról és a COVID-dal kapcsolatosan felmerülő aktuális kérdésekről szóló előadás. Dr. Folyovich András, a hazai szakmai irányelvek kidolgozója, adaptálója és továbbfejlesztője, a Stroke Centrum osztályvezető főorvosa 28:40-től látható az alábbi linken:

http://filmek.olo.hu/20200519_Numil_Webkonf/NUMIL_20200519_165958.mp4

INFORMÁCIÓK AZ  OSZTÁLYRÓL

(kattintson a megfelelőre)

 • AZ OSZTÁLY TEVÉKENYSÉGE, BEAVATKOZÁSOK

  A Neurológiai Osztály – stroke Centrum 2001. augusztus 1-jén a korábbi Neuropsychiátriai Osztály neurológiai ellátásért felelős utódaként jött létre. A közel 100 éves tradíciók és a korszerű neurológiai ellátás elvei egyidőben valósulnak meg, jelentős számban látunk el ún. határterületi betegeket is, akik a neurológiai és pszichiátriai kórképek mezsgyéjén vannak. Az osztály orvoskarában neurológiai és pszichiátriai szakvizsgával egyaránt rendelkezők is vannak. Pszichológusaink elsősorban a betegek kivizsgálásában, a gyógytornászok, a logopédus a kezelésben teszi teljessé a betegellátást.

  Az osztály III. progresszivitási szintű neurológiai ellátó hely, melynek kiemelt szakmai feladatát tükrözik az ún. centrum funkciók, melyek a neurológia egy-egy speciális ismeretanyagot igénylő részterületének magas szintű ellátását jelentik.

  Az agyi érbetegségek sürgősségi ellátásának nagy jelentősége miatt az osztály ún. Stroke Centrum-ként működik. Az arra alkalmas betegeknél a legmodernebb vérrögoldó kezelés, az ún. thrombolysis történik.  Emellett Demencia-, Parkinson-, Sclerosis multiplex- és Epilepszia Centrum biztosítása is feladataink körébe tartozik, Neuromuscularis Szakambulanciát működtetünk, EEG, EMG-ENG és ún. kiváltott válasz vizsgálatokat végzünk. E betegek gondozását az adott részterületben évek óta külön is elmélyült szakemberek végzik.

  Kúraszerű ellátás keretében ambuláns infúziós kezelés is történik az osztályon. Erre azoknál a betegeknél van mód előjegyzés alapján, akiknek betegsége tisztázott, ez bizonyítottan agyi keringési zavarra vezethető vissza és nem igényel sürgősségi ellátást. Kúraszerű ellátás esetén a jogszabályok alapján a beteg számára étkezést és szokásos otthoni gyógyszerelést nem biztosítunk, műszeres vizsgálatokat nem végzünk. A kezelésre alkalmas betegek kiválasztása a szakrendelőkkel és családorvosokkal korábban egyeztetett elvek alapján történik.

  A XII. kerületi és agglomerációs területi (döntően Budakeszi város és környéke) betegek Neurológiai Szakrendelése az Osztállyal közösen működik. Itt előjegyzés alapján fogadjuk a betegeket, sürgősségi beutalóval érkezők számára a Neurológiai Szakambulancia biztosítja az ellátást.

   

  Diagnosztikai eszközök

  Az osztály nagy értékű diagnosztikai eszközökkel rendelkezik: az agyat ellátó nyaki erek ultrahang (Doppler) vizsgálata mellett a koponyán belüli erek vizsgálatát (transcranialis Doppler, TCD) is végezzük. A digitális EEG készülék (elektroencephalograph, az agysejtek elektromos aktivitását detektálja) megbízhatóan segíti az epilepsziás betegek kivizsgálását. Izom, és ún. peripheriás idegbetegségek vizsgálatát szolgálja az elektromyographia, elektroneurographia (EMG-ENG). A subintenzív részleg felszereltsége (betegfigyelő monitorok, elektromos infúziós pumpák, stb.) a korszerű kezelés, így vérrög oldás megvalósítását teszi lehetővé.

 • AZ OSZTÁLY ORVOSAI

  Orvos neve:

  Dr. Folyovich András

  Dr. Kapás István

  Dr. Tóth Marianna

  Dr. Dukor Dmitrij

  Dr. Kis Balázs

  Dr. Geréby György

  Dr. Erdei Katalin

  Dr. Schmutzer István

  Dr. Szőke Kristóf

  Dr. Fosztun Marianna

  Dr. Béres-Molnár Katalin Anna

  Dr. László Réka

  Dr. Al-Muhanna Nadim

  Dr. Bessenyei Dávid

  Dr. Jarecsny Tamás

  Munkakör:

  osztályvezető főorvos

  főorvos

  főorvos

  szakorvos

  szakorvos

  főorvos

  általános orvos

  szakorvos

  szakorvos

  szakorvos

  szakorvos

  rezidens

  rezidens

  rezidens

  rezidens

  4536,

  5066

   

  5067

   

  5066

   

  5066

  4263

  4263

  4260

  5067

  5067

  5067

  5067

  4536

   

   

   

   

  4263

   

   

   

   

   

  4260

  4260

  4260

  4260

  Mellék*

  4257

  4265

   

  4260

   

  4284

   

   

  4284

  4284

  5067

  4261

  4261

  4261

  4261

  5067

  4261

  Dr. Botos Nóra

  ügy/ált. orvos

  4260

  Dr. Jánoska Dorottya

  ügy/ált. orvos

  5067

  4261

  4260

  Dr. Dudás Eszter

  általános orvos

  5067

  4261

  4260

   

  Dr. Balogh Erzsébet

  rezidens

   

   

   

  Gubacsiné Dr. Juhász Nikolett

  rezidens

   

   

  Szórádi Zsófia

  pszichológus

  4265

   

   

  Bódis András

  pszichológus

  4265

   

   

  Koncz Patrik

  pszichológus

  4265

   

   

  Szabó Pál

  logopédus

  4265

   

   

  Bata Noémi

  gyógytornász

  4257

   

   

  Dallos Nagy Anna

  gyógytornász

  4257

   

   

  Stefán Orsolya

  dietetikus

  4273

   

   

  * A Szent János Kórház központi száma: 458-4500. A negyvenöttel, illetve a negyvenhattal kezdődő  mellékek 458- előtaggal budapesti telefonszámként közvetlenül hívhatóak. Pl. 458-4517.

 • BETEGFELVÉTEL RENDJE

  Az osztály ágyszáma 55, melyen belül 6 ún. szubintenzív ágyat működtetünk a legsúlyosabb állapotú betegek számára. A betegeket részben sürgősséggel (alapvetően mentőszállítás révén), részben előjegyzés alapján fogadjuk. A beutalóval érkező betegeket a földszinti osztályrészen fogadjuk, ahol az állapotnak megfelelő elhelyezésről döntünk.

 • ELLÁTÁSI TERÜLET

  Budapest 01.ker., Budapest 02.ker., Budapest 12.ker., Budajenő, Budakeszi, Nagykovácsi, Páty, Perbál, Pilisszentiván, Remeteszőlős, Solymár, Telki, Tinnye, Tök, Üröm, Zsámbék

 • TUDOMÁNYOS ÉS OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

  Az orvos- és szakorvos-képzésben is jelentős feladatokat látunk el. Medikusok, szigorló orvosok mellett rezidenseket, szakorvos jelölteket oktatunk, tanfolyamokon tartunk előadást. Betegeink ezért személyesen is találkoznak azokkal a fiatalokkal, akik az orvos utánpótlást biztosítják. A sokszor nehéz lelki tehertételt jelentő neurológiai betegségek leküzdésében a fiatal szakemberek jelenléte, lendülete, vidámsága és életkedve is segítségünkre van.

  Minden évben nagy számban jelennek meg tudományos dolgozataink, születnek könyvfejezetek. A kutatások felölelik a klinikai neurológia szinte egész területét, előtérben a stroke, az érelmeszesedés, a fiatalkori agyi érelváltozások vizsgálata áll. Az osztályvezetője és főorvosa PhD. fokozattal rendelkezik, de a fiatal orvosok is számtalan tudományos előadást és közleményt tudhatnak magukénak.

  Osztályunk székhelye két jelentős tudományos szervezetnek: a Horányi Béla Klinikai Idegtudományi Társaságnak és a Lipcsey Attila Klinikai Idegtudományi Alapítványnak.

 • AZ OSZTÁLY TÖRTÉNETE

  A Szent János Kórház Ideg-elme osztálya 1908-ban a régi János Kórházban kezdte meg működését. Jelenlegi telephelyén 1911. decembere óta működik. A „H" alaprajzú épületet a nem sokkal korábban épült Balassa utcai egyetemi klinika mintájára alakították ki. Azért a nagyfokú hasonlóság a két épület között, mert tervezőik azonosak voltak. Olyan műszaki megoldásokat alkalmaztak, melyek az épületet a kor építészetének élvonalába emelték, benne egy modern ideg-elme osztály igényeit biztosították.

  Az osztály első vezetője dr. Hudevernig Károly egyetemi magántanár volt. A paralysis patogenezisével, az alkoholos kórképek és az endokrin pszichoszindrómák mellett az I. világháború utáni fokozottabb kábítószer-fogyasztás következményeivel is foglalkozott.1927-től dr. Hudovernig Károly halála után dr. Kluge Endre professzor vette át az osztály vezetését és irányította 1946-ig. Vezetése alatt külön kórtermet alakítottak ki a belgyógyászati, sebészeti, a tuberkolózisos vagy más fertőző betegségben szenvedő ideg- és elmebetegek számára. Nevéhez köthető a paranoia imitata fogalmának megalkotása, mely a világ minden részén ismertté tette.

  1946-tól a neuropszichiátriai osztály működése már korántsem volt zavartalan, élén gyakran váltották az osztályvezetők egymást. Dr. Szinetár, dr. Zádor és dr. Geréb és több alkalommal megbízottként dr. Simon Tibor.1952-ben dr. Simon Tibor osztályvezetői kinevezést kapott és 1977-es nyugdíjba vonulásáig irányította az osztályt. A betegellátó munka mellett jelentősen fejlődött az osztály tudományos kutatói tevékenysége is.

  1978-ban dr. Lipcsey Attila kandidátus vette át az osztály irányítását. 1981-ben címzetes egyetemi docensi, majd 1983-ban egyetemi tanári kinevezést kapott. Az osztály legfontosabb tevékenysége ekkor a biológiai-pszichiátria kutatási területén a depressziós kórképek, a skizofreniás megbetegedések és a neurológiai-pszichiátriai határterületek diagnosztikája volt. Alapvető kutatások folytak a Parkinson-betegség terápiás vonatkozásában is. Létrejött az a subintenzív részleg, melyben megkezdődött a stroke-betegek magas színvonalú ellátása Budapesten az elsők között. Lipcsey Attila a kórház tudományos igazgatója is volt.

  2001-ben az osztályt szétválasztották Neurológiai és Pszichiátriai Osztályra, s előbbi önálló osztály vezetője dr. Folyovich András lett.

  2014. decemberében az Osztály a 17/a. számú modern épületbe költözött, a Neurológiai Szakrendelés a vele közvetlen kapcsolatban álló 17. épületben nyert elhelyezést.

 • STROKE.  ELKERÜLHETŐ, KEZELHETŐ, REHABILITÁLHATÓ. EGYÜTT!

Webmester

Jogi nyilatkozat

Dizájn:

Stapel Design™