Minőségirányítási Osztály

4. épület 1.em.
Az osztály feladatai
 • A minőségirányítási rendszer központi dokumentumainak (Minőségirányítási Kézikönyv, eljárások és munkautasítások, szervezeti egységek működési szabályzatai, protokollok) kezelése, felülvizsgálatának koordinálása.

 • A belső és külső felülvizsgálat (audit) előkészítése és lefolytatásának koordinálása a minőségirányítási rendszerre vonatkozó szabványoknak, irányelveknek megfelelően.

 • Az Intézet vezetőségével együttműködve meghatározott időközönként - Vezetőségi Átvizsgálás keretében - felülvizsgálja az Intézet minőségirányítási rendszerét a Minőségirányítási Kézikönyvben, a Belső Audit- és a Vezetőségi Átvizsgálás című eljárásokban foglaltaknak megfelelően.

 • A felülvizsgálat során feltárt hiányosságok megoldására intézkedési tervet terjeszt elő a vezetőség felé. A főigazgató által kiadott intézkedési tervben megfogalmazott hibajavító tevékenységek megvalósulását ellenőrzi. Az ezzel kapcsolatos adatokról a Vezetőségi Átvizsgálás során beszámol az Intézet vezetésének.

 • Az Intézet minőségirányítási rendszerének működését tükröző indikátorok gyűjtése, értékelése (pl. beteg- dolgozói elégedettség, betegdokumentáció vezetés).

A Kórház biztosítja a belső minőségirányítási rendszer működését, amelynek célja
 • a szolgáltatások minőségének folyamatos fejlesztése, a szolgáltatás folyamatainak megismerése és részletes tervezése, ideértve a lehetséges hibák megelőzésének tervezését is,

 • a szolgáltatás során felmerülő hiányosságok időben történő felismerése, a megszüntetéséhez szükséges intézkedések megtétele és ezek ellenőrzése,

 • a hiányosságok okainak feltárása, az azokból fakadó költségek, károk csökkentése,

 • a szakmai és minőségügyi követelményeknek való megfelelés és a saját követelményrendszer fejlesztése.

Keresés
Új műszert kaptunk a kockázatbecsléshez
 • Jó állapotban vannak a betegeink
 • Budai Neuropathia Centrumunk egy AGE Reader (AGE olvasó) készüléket kapott.
 • Teli tálca
 • Szent János Kórház gyermek részlegének kertje
 • Történelmi épületegyüttes a gyógyítás szolgálatában – a Szent János Kórház
 • Év onkológusa 2016
Orvosi szótár
Kórházunkról