A Szent János Kórház és osztályainak megtekintése

1125 Budapest, Diós árok 1-3.
Térkép
Megközelíthetőség tömegközlekedéssel

Busszal: 22, 22E, 91, 128, 155, 156, 222, 256, 291

Éjszakai busszal: 922, 956

Villamossal: 59, 61

Valamint a telephely megközelíthető a Fogaskerekűvel.

 

Belső térkép

A Kórház területének egy részén való eligazodást segítő hangostérképet alább tölthetik le.

 

 
Bevezető   Útvonal

Kattintson a keresett osztályra a térkép alatti listában!

A térkép nyomtatásához töltse le az nyomtatható változatot!

Parkolási rend

Az Intézet területére gépjárművel be-, illetve onnan kihajtani a következő bejáratokon lehet:

 • V. sz. kapu (Kútvölgyi lejtő) folyamatos nyitva tartás mellett,
 • VIII. sz. kapu (Diós árok) folyamatoís nyitva tartás mellett.
 • Behajtásra a VI.-os kapú 6:00 és 10:00 között
 • Kihajtásra a III-as számú kapu 14:00 és 18:00 között. 

 

A parkoló jeggyel történő parkolás díja, minden megkezdett negyed óra után bruttó 100-,Ft. Ha a parkolás időtartama a 15 percet nem haladja meg, nem kell parkolási díjat fizetni. Ha a parkolás időtartama a 15. percet meghaladja az első negyedórára eső parkolási díjat is meg kell fizetni.

 

A parkolójegy elvesztése esetén a parkolás díja naponta bruttó 5.000-Ft. A díj megfizetése szempontjából minden megkezdett naptári nap egy egész napnak minősül.

 

 

Nem kell az Intézet területén történő parkolásért díjat fizetni

a) az 1. § (3) bekezdése szerinti egyéb jármű után,

a) a kétkerekű motorkerékpár,

b) a segéd motorkerékpár,

c) a megkülönböztetett jelzéssel ellátott járművek (mentők, tűzoltók, rendőrség, orvosi ügyeletet ellátó személygépkocsik),

d) a figyelmeztető jelzést használó kommunális szolgáltató járművek,

e) a Gyógyintézet tulajdonában illetve használatában lévő járművek (az a)-e) pont alattiak a továbbiakban együtt: egyéb járművek).

b) az Intézet szervezeti egységeként működő, vagy az Intézettel szerződéses jogviszonyban álló, kegyeleti szolgáltatást végző vállalkozások járművei után,

c) az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat működési engedélye alapján kizárólag az Intézeten belüli betegszállítást végző egészségügyi szolgáltató járművei után,

d) a mozgássérültek, mozgásban korlátozott személyek járművei után, ha a mozgássérült, mozgásban korlátozott személy nevére kiállított hivatalos igazolvánnyal, matricával az érintett a fogyatékosságának tényét igazolja és az Intézet területére történő behajtáskor a mozgássérült, mozgásában korlátozott személy a gépjárműben tartózkodik,

e) az állami szervektől, az állami szerv feladataival összefüggésben érkező személyek gépjárműve után,

f) az Intézet gazdasági igazgatója által egyedi elbírálás alapján mentesített vállalkozások és magánszemélyek gépjárművei után.

 

 

 

 

Fizetős parkolás

 

Kedves Betegeink!

 

A Szent János Kórház főbejárata előtti és a Diós árok utca díjköteles zónában parkoló gépjárművek 3 órát meghaladó parkolás miatti pótdíjfizetését méltányosságból törli a XII. kerületi Hegyvidéki Önkormányzat a kerületi várakozási és védett övezetekről, a várakozási hozzájárulásokról szóló 14/2010. (VI.28.) önkormányzati rendelet 6/F. § alapján, abban az esetben, ha az időtartam túllépésére a kórházban folyó gyógykezelés miatt kerül sor.

 

A pótdíjfizetési felszólítást, a parkolójegyet és az orvosi ellátásról szóló igazolást a XII. kerületi Önkormányzat ügyfélszolgálatán vagy Városgazdálkodási irodáján lehet benyújtani. Cím: 1126 Budapest, Böszörményi út 23-25. Telefon: 224 5911, 0680 200 907.

 

Ügyfélszolgálati iroda nyitva tartása:

H.:  8-tól 18.00 óráig

K.:  8-tól 16.00 óráig

Sz.: 8-tól 16.30 óráig

Cs.: 8-tól 16.00 óráig

P.:   8-tól 13.30 óráig

 

Városfejlesztési iroda nyitva tartása:

H.:  13-tól 17.30 óráig

K.:    8-tól 16.00 óráig

Sz.:   8-tól 12.00 óráig

 

A kérelemhez mellékelni kell az alábbi iratokat:

 

 • a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak igazolását
 • a parkolás-üzemeltető társaság által kiállított fizetési felszólítást,
 • a kérelemben megjelölt időpontra vonatkozó parkolójegyet, vagy a kérelmező nyilatkozatát a mobiltelefonos parkolási díjfizetésről.

 

A Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak igazolását a kezelést végző szervezeti egység állítja ki. Betegeink kérésére, az önkormányzati rendeletben foglaltak szerint - minden héten keddi napokon 10.00-12.00 óra között - az Intézet Rendészeti Csoportja jár el az Önkormányzatnál.

 

Keresés
Új műszert kaptunk a kockázatbecsléshez
 • Jó állapotban vannak a betegeink
 • Budai Neuropathia Centrumunk egy AGE Reader (AGE olvasó) készüléket kapott.
 • Teli tálca
 • Szent János Kórház gyermek részlegének kertje
 • Történelmi épületegyüttes a gyógyítás szolgálatában – a Szent János Kórház
 • Év onkológusa 2016
Orvosi szótár
Kórházunkról